Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Consistori

Consistori

MEMBRES DEL PLENARI (2015-2019)

El Ple de l’Ajuntament d’Alcanar està format pels membres següents:

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
En JOAN ROIG CASTELL
- N’ALFONS MONTSERRAT ESTELLER
- Na Ma CARME NAVARRO BALADA
- En JORDI BORT JUAN
- Na IVETTE FIBLA COLOMA 
- En JORDI MONFORT CALLARISA
- Na MERCÈ FISCHER CID

Aquest grup designa com a portaveu en JORDI MONFORT CALLARISA i suplent el portaveu JORDI BORT JUAN

PDeCAT Alcanar
- N’IVAN ROMEU HIERRO
- En FRANCISCO REVERTER SÁNCHEZ
Aquest grup designa com a portaveu n’IVAN ROMEU HIERRO i suplent el portaveu FRANCISCO REVERTER SÁNCHEZ

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - (PSC-CP)
- N’ORIOL TORRES SORIANO
- Na NEUS SANCHO SANZ
Aquest grup designa com a portaveu n’ORIOL TORRES SORIANO

PARTIT POPULAR (PP)
- En JOSÉ ESTEBAN FORNÓS GILABERT
Aquest grup designa com a portaveu en JOSÉ ESTEBAN FORNÓS GILABERT

CANDIDATURA UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU (CUP ALCANAR - PA)
- En XAVIER QUERALT QUERALT
Aquest grup designa com a portaveu en XAVIER QUERALT QUERALT


REGIDORIES MUNICIPALS

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 322/2015, de data 15/06/2015, s'han designat les següents tinències d'Alcaldia:

ALFONS MONTSERRAT ESTELLER:
- Cap de Personal
- Regidoria de Cultura
- Regidoria de Governació: Cap de Policia Local
- Restants funcions reservades a l’Alcaldia

Ma CARME NAVARRO BALADA:
- Regidoria d’Acció Social i Ciutadania
- Regidoria d’Ensenyament
- Regidoria de l’Escola Municipal de Música d’Alcanar (EMMA)
- Regidoria de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques 

JOAN ROIG CASTELL
- Regidoria de Participació Ciutadana
- Regidoria de Banda Municipal de Música
- Regidoria de Joventut
-  Regidoria de la Gent Gran

JORDI BORT JUAN
- Regidoria d’Esports
- Regidoria de Salut
- Regidoria de Medi Ambient i Medi Natural

IVETTE FIBLA COLOMA
- Regidoria d’Urbanisme, Patrimoni i Ordenació del Territori
- Regidoria de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis

JORDI MONFORT CALLARISA
- Regidoria d’Hisenda
- Regidoria de Turisme
- Regidoria d’Empresa, Comerç, Indústria i Ocupació 
-  Regidoria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

MERCÈ FISCHER CID:
- Regidoria de Festes
- Regidoria de Mitjans de Comunicació

La delegació de matèries a favor dels regidors i regidores esmentats comportarà únicament les facultats de direcció i gestió de l’àrea corresponent i d’elaboració de propostes de resolució, però no inclou les facultats resolutòries que continuaran essent de l’Alcaldia, de la Junta de Govern Local o del Ple segons la distribució legal de competències i les delegacions efectuades per aquesta Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat