Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Consistori

Consistori

MEMBRES DEL PLENARI (2019-2023)

El Ple de l’Ajuntament d’Alcanar està format pels membres següents:

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
En JOAN ROIG CASTELL
- Na IVETTE FIBLA COLOMA
- En
JORDI BORT JUAN
- Na MARIBEL RAMON ABELLA
- En JORDI MONFORT CALLARISA
- Na MERCÈ FISCHER CID
- En JORDI CERVERA SOROLLA
- Na MERITXELL ULLDEMOLINS SUBIRATS

Aquest grup designa com a portaveu

CANDIDATURA UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU (CUP ALCANAR - PA)
- En XAVIER QUERALT QUERALT
- Na ERICA BEL QUERALT

Aquest grup designa com a portaveu


JUNTS PER ALCANAR

- N’IVAN ROMEU HIERRO

Aquest grup designa com a portaveu

DESPERTA'T - FIC
- En ANTONIO CASTRO RUIZ

Aquest grup designa com a portaveu

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - (PSC-CP)
- Na NEUS SANCHO SANZ

Aquest grup designa com a portaveu


REGIDORIES MUNICIPALS

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 2018-0769, de data 09/10/2018, s'han designat les següents regidories:

JOAN ROIG CASTELL

 • Cap de Personal
 • Regidoria de Participació Ciutadana
 • Regidoria de Banda Municipal de Música
 • Regidoria de la Gent Gran
 • Restants funcions reservades a l’Alcaldia


ALFONS MONTSERRAT ESTELLER:

 • Regidoria de Cultura


Ma CARME NAVARRO BALADA

 • Regidoria d’Acció Social i Ciutadania
 • Regidoria d’Ensenyament
 • Regidoria de l’Escola Municipal de Música d’Alcanar (EMMA)
 • Regidoria de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques


JORDI BORT JUAN

 • Regidoria d’Esports
 • Regidoria de Medi Ambient i Medi Natural
 • Regidoria de Governació: Cap de Policia Local


IVETTE FIBLA COLOMA

 • Regidoria d’Urbanisme, Patrimoni i Ordenació del Territori
 • Regidoria de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis
 • Regidoria de Recursos Humans


JORDI MONFORT CALLARISA

 • Regidoria d’Hisenda
 • Regidoria de Turisme
 • Regidoria d’Empresa, Comerç, Indústria i Ocupació
 • Regidoria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Regidoria de Mitjans de Comunicació


MERCÈ FISCHER CID:

 • Regidoria de Festes
 • Regidoria de Salut
 • Regidoria de Joventut

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 2018-0768, de data 09/10/2018, s'han designat les següents tinançes d'alcaldia:

- Sra. Ma CARME NAVARRO BALADA (1a tinenta d’alcalde)
- Sra. MERCÈ FISCHER CID (2a tinenta d’alcalde)
- Sr. JORDI BORT JUAN (3r tinent d’alcalde)
- Sr. ALFONS MONTSERRAT ESTELLER (4t tinent d’alcalde)

La delegació de matèries a favor dels regidors i regidores esmentats comportarà únicament les facultats de direcció i gestió de l’àrea corresponent i d’elaboració de propostes de resolució, però no inclou les facultats resolutòries que continuaran essent de l’Alcaldia, de la Junta de Govern Local o del Ple segons la distribució legal de competències i les delegacions efectuades per aquesta Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat