Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Consistori

Consistori

MEMBRES DEL PLENARI (2019-2023)

El Ple de l’Ajuntament d’Alcanar està format pels membres següents:

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
En JOAN ROIG CASTELL
- Na IVETTE FIBLA COLOMA
- En
JORDI BORT JUAN
- Na MARIBEL RAMON ABELLA
- En JORDI MONFORT CALLARISA
- Na MERCÈ FISCHER CID
- En JORDI CERVERA SOROLLA
- Na MERITXELL ULLDEMOLINS SUBIRATS

Aquest grup designa com a portaveu a Jordi Monfort Callarisa. 

CANDIDATURA UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU (CUP ALCANAR - PA)
- En XAVIER QUERALT QUERALT
- Na ERICA BEL QUERALT

Aquest grup designa com a portaveu a Xavier Queralt Queralt.


JUNTS PER ALCANAR

- N’IVAN ROMEU HIERRO

Aquest grup designa com a portaveu a Ivan Romeu Hierro.

DESPERTA'T - FIC
- En ANTONIO CASTRO RUIZ

Aquest grup designa com a portaveu a Antonio Castro Ruiz.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - (PSC-CP)
- Na NEUS SANCHO SANZ

Aquest grup designa com a portaveu a Neus Sancho Sanz.


REGIDORIES MUNICIPALS

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 2019-0626, s'han designat les següents regidories:

JOAN ROIG CASTELL

Cap de personal
Regidoria de Cultura
Regidoria de la Banda Municipal de Música
Resta de funcions reservades a l’alcaldia

YVETTE FIBLA COLOMA

Regidoria d’Urbanisme, Patrimoni i Ordenació del territori
Regidoria de Recursos Humans
Regidoria de Brigada Municipal d’Obres i Serveis
Regidoria de Les Cases

JORDI BORT JUAN

Regidoria de Governació i Seguretat. Cap de la Policia Local.
Regidoria d’Esports
Regidoria de Medi Ambient i Medi Natural
Regidoria d’Alcanar-Platja

MARIBEL RAMON ABELLA

Regidoria d’Afers Socials i Famílies
Regidoria d’Educació (+EMMA i EMAP)
Regidoria de Polítiques d’Igualtat

JORDI MONFORT CALLARISA

Regidoria d’Economia i Hisenda
Regidoria d’Empresa, Comerç i Turisme
Regidoria d’Agricultura, Pesca i Entorn Rural
Regidoria de Comunicació i Transparència

MERCÈ FISCHER CID

Regidoria de Salut
Regidoria de Festes

JORDI CERVERA SOROLLA

Regidoria de la Gent Gran
Regidoria de Tradicions

MERITXELL ULLDEMOLINS SUBIRATS

Regidoria de Participació Ciutadana
Regidoria de Joventut

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 2019-0625, s'han designat les següents tinançes d'alcaldia:

- Sra. JORDI BORT JUAN (1r tinent d’alcalde)
- Sra. MARIBEL RAMON ABELLA (2a tinenta d’alcalde)
- Sra. MERCÈ FISCHER CID (3a tinenta d’alcalde)
- Sra. MERITXELL ULLDEMOLINS SUBIRATS (4a tinent d’alcalde)

La delegació de matèries a favor dels regidors i regidores esmentats comportarà únicament les facultats de direcció i gestió de l’àrea corresponent i d’elaboració de propostes de resolució, però no inclou les facultats resolutòries que continuaran essent de l’Alcaldia, de la Junta de Govern Local o del Ple segons la distribució legal de competències i les delegacions efectuades per aquesta Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al WhatsApp

Subscriu-te al servei d'avisos de WhatsApp de l'Ajuntament d'Alcanar al 627827078