Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Convocatòria oberta de subvencions a entitats d'acció social (exercici 2017)

Convocatòria oberta de subvencions a entitats d'acció social (exercici 2017)

L’objecte de les Bases d'atorgament de subvencions a entitats socials, per a l'exercici 2017, és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgue l’ajuntament a través de la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania destinades a finançar projectes/activitats que tinguen com a objectiu el foment del moviment associatiu i la participació dels ciutadans en favor de les entitats socials i per al benestar social, així com per a donar suport al teixit associatiu del municipi.

Bases reguladores.

Anunci al BOPT.  

TERMINI DE SOL·LICITUDS (DEL 20-11-2017 AL 12-12-2017)

ANUNCI BASES CONCESSIÓ SUBV. A ENTITATS SOCIALS ALCANAR 2017

0 - MODEL SOL·LICITUD I JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS 2017

1 - MODEL MEMÒRIA (ANNEX I)

2 - MODEL PRESSUPOST (ANNEX II)

3 - MODEL AUTORITZACIÓ AEAT I S.SOC. (ANNEX III)

4 - MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLES (ANNEX IV)

5 - MODEL RELACIÓ DE DESPESES (ANNEX V)

6 - MODEL RELACIÓ INGRESSOS (ANNEX VI)

7 - DADES BANCÀRIES (ANNEX VII)

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat