Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Convocatòria oberta de subvencions a entitats esportives (exercici 2017)

Convocatòria oberta de subvencions a entitats esportives (exercici 2017)

L’objecte de les Bases d'atorgament de subvencions a entitats esportives per a l'exercici 2017, és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgue l’ajuntament a través de les regidories d’Esports destinades a finançar projectes/activitats que tinguen com a objectiu el foment de l'esport local.

Bases reguladores.

Anunci al BOPT.

TERMINI DE SOL·LICITUDS (DEL 30-10-2017 AL 20-11-2017)

ANUNCI BASES CONCESSIÓ SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES 2017

0 - MODEL SOL·LICITUD I JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS 2017

1 - MODEL MEMÒRIA (ANNEX I)

2 - MODEL PRESSUPOST (ANNEX II)

3 - MODEL AUTORITZACIÓ AEAT I S.SOC. (ANNEX III)

4 - MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLES (ANNEX IV)

5 - MODEL RELACIÓ DE DESPESES (ANNEX V)

6 - MODEL RELACIÓ INGRESSOS (ANNEX VI)

7 - DADES BANCÀRIES (ANNEX VII)

8 - COMPTE PÈRDUES I GUANYS  (ANNEX VIII)

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al WhatsApp

Subscriu-te al servei d'avisos de WhatsApp de l'Ajuntament d'Alcanar al 627827078