Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Funcions de la Síndica de Greuges

Funcions de la Síndica de Greuges

Extracte del Reglament de creació d’aquesta figura:

-"La llei ha configurat al síndic/a com òrgan del municipi de caràcter potestatiu. Serà el Ple de la corporació el que decidirà la creació d'aquesta figura."

-La funció de la Síndica Municipal és defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi, per la qual cosa pot supervisar les activitats de l'Administració municipal.

-La Síndica ha d'informar anualment al Ple de la Corporació, presentant informe de les seves actuacions, i mantenint sempre l'anonimat de les persones que han demanat intervenció de la Síndica.

-La Síndica ha de complir les seves funcions amb independència i objectivitat.

-L'actuació de la Síndica suposa examinar i resoldre les queixes formulades pels ciutadans i ciutadanes que no estan d'acord amb la gestió municipal. També podrà actuar com a mediador en vers les parts enfrontades sempre que les parts ho consentin o bé proposar fórmules de conciliació o d'acord.

-Podrà participar, tant a iniciativa pròpia com quan sigui requerit, en els consells consultius i de participació que hi ha o que hi puguin haver al municipi.

-La Síndica no està subjecta a cap mandat imperatiu. No rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia, segons el seu criteri.

-La Síndica actuarà d'acord amb els criteris de legalitat i d'equitat davant d'una queixa presentada per un ciutadà o ciutadana o bé d'ofici.

-La Síndica ha de registrar i acusar la recepció de totes les queixes que se li formulen, que pot admetre a tràmit o rebutjar. En tots els casos es notificarà el rebuig o l’acceptació a tràmit a l’interessat mitjançant un escrit motivat. No seran admeses les queixes anònimes, aquelles en les quals s'adverteixi mala fe o en les que manqui fonament. 

 (Reglament del Síndic/a Municipal de Greuges d'Alcanar. BOP de Tarragona, Núm.233, dissabte 8-10-2011, Pàgines 32-35)

Notícies relacionades

La plataforma #Monsortirem guanya el bronze als premis "La bona gent de Tarragona 2021" del Diari de Tarragona

Durant el mes de desembre es van obrir les votacions dels premis "La bona gent de Tarragona 2021" per reconéixer els col•lectius que durant el 2021 han destacat per la seua solidaritat.

Enquesta de satisfacció amb els serveis públics d'Alcanar 2021

L’Ajuntament d’Alcanar compta amb Cartes de Serveis de diferents àrees de treball com l'Oficina de Turisme, l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Servei d'Intermediació Laboral, el Punt d'Informació...

Balanç molt positiu del funcionament del servei línia verda a través de l'app

Gràcies a la implantació d'aquest servei, els veïns disposen d'un canal directe de comunicació amb l'Ajuntament per a informar sobre els desperfectes localitzats en el municipi.

L’Ajuntament habilita Oficines d’Atenció Ciutadana i convoca tres assemblees ciutadanes per a informar les persones afectades sobre les pluges torrencials

Les pluges torrencials que va viure el municipi l'1 de setembre han alterat substancialment les condicions de vida dels veïns i veïnes del municipi i els han produït danys en els seus habitatges,...

Obert el període de consulta pública prèvia per a l'elaboració del Reglament de Règim Intern per a l'Hotel d'Entitats de Les Cases

L'Ajuntament d'Alcanar ha obert el període de consulta pública prèvia per a l'elaboració del...


PàginesAlcanar Ràdio

Butlletí Alcanar