Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Funcions de la Síndica de Greuges

Funcions de la Síndica de Greuges

Extracte del Reglament de creació d’aquesta figura:

-"La llei ha configurat al síndic/a com òrgan del municipi de caràcter potestatiu. Serà el Ple de la corporació el que decidirà la creació d'aquesta figura."

-La funció de la Síndica Municipal és defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi, per la qual cosa pot supervisar les activitats de l'Administració municipal.

-La Síndica ha d'informar anualment al Ple de la Corporació, presentant informe de les seves actuacions, i mantenint sempre l'anonimat de les persones que han demanat intervenció de la Síndica.

-La Síndica ha de complir les seves funcions amb independència i objectivitat.

-L'actuació de la Síndica suposa examinar i resoldre les queixes formulades pels ciutadans i ciutadanes que no estan d'acord amb la gestió municipal. També podrà actuar com a mediador en vers les parts enfrontades sempre que les parts ho consentin o bé proposar fórmules de conciliació o d'acord.

-Podrà participar, tant a iniciativa pròpia com quan sigui requerit, en els consells consultius i de participació que hi ha o que hi puguin haver al municipi.

-La Síndica no està subjecta a cap mandat imperatiu. No rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia, segons el seu criteri.

-La Síndica actuarà d'acord amb els criteris de legalitat i d'equitat davant d'una queixa presentada per un ciutadà o ciutadana o bé d'ofici.

-La Síndica ha de registrar i acusar la recepció de totes les queixes que se li formulen, que pot admetre a tràmit o rebutjar. En tots els casos es notificarà el rebuig o l’acceptació a tràmit a l’interessat mitjançant un escrit motivat. No seran admeses les queixes anònimes, aquelles en les quals s'adverteixi mala fe o en les que manqui fonament. 

 (Reglament del Síndic/a Municipal de Greuges d'Alcanar. BOP de Tarragona, Núm.233, dissabte 8-10-2011, Pàgines 32-35)

Notícies relacionades

Alcanar: l’únic municipi del Montsià que aconsegueix un 100% del Segell Infoparticipa per tercer any consecutiu

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha lliurat avui el Segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local amb un 100% de puntuació a l'Ajuntament d'...

Nou correu electrònic de participació ciutadana

La participació ciutadana ha emergit amb força en els últims anys en un context polític i social complex, on els reptes socials requereixen no només de polítiques públiques per a la ciutadania,...

Llum verda al Pla de participació ciutadana 2021-2023

El Ple municipal ordinari del 28 de gener va aprovar amb el suport de tots els grups, llevat de Desperta't, que es va abstenir, el...

Qüestionari de satisfacció amb els serveis públics d'Alcanar

L’any 2018 l’Ajuntament d’Alcanar va redactar les cartes de serveis corresponents a diferents àrees de treball del consistori.

Enquesta d'opinió a la ciutadania sobre l'àrea de comunicació de l'Ajuntament d'Alcanar

La comunicació institucional és una de les funcions inherents a la gestió pública i a l’activitat administrativa.


PàginesAlcanar Ràdio

Butlletí Alcanar