Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Gestió econòmica

Gestió econòmica

L'Ajuntament d'Alcanar posa a disposició de la ciutadania informació relacionada amb la gestió dels recursos econòmics municipals.

Ingressos i despeses 

- Ordenances fiscals.

- Pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs (pressupost prorrogat de l'any 2016 per despesses i ingressos).

- Informació sobre l'execució trimestral.

- Modificacions perssupostàries realitzades durant l'any 2017 (A2-2017 A3-2017 i P1-2017).

- Informació el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

- Informació sobre endeutament. 

-  Pla Econòmic Financer. Més informació sobre l'aprovació del PEF per part del Ple Municipal.

- Liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i compte general.

Patrimoni

- Inventari general del patrimoni i de vehicles oficials.

Contractes majors i menors

- Llistat de contracte menors aprovats per Decret d'Alcaldia.

-  Llistat de contractes majors aprovats per Junta de Govern o pel Ple Municipal, per raó de competències. 

- Licitacions en curs.

- Composició de les meses de contractació:  dintre la secció de documentació (a la part inferior), de cada licitació del perfil del contractant, o bé com a avisos a la banda superior dreta.

- Actes de la mesa de contractació i informes emesos: les podeu trobar dintre el Perfil Contractant, a la banda superior dreta de la corresponent licitació. 

-  Modificacions dels contractes formalitzats i resolucions anticipades: no n'hi ha hagut fins a la data actual.

- Consulta les renúncies i desentiments.

- Relació de proveïdors, adjudicataris i la quantia econòmica.

- Període mitjà de pagament als proveïdors. 

Subvencions

- Subvencions i convenis de l'any 2016.

Publicitat

- Campanyes de publicitat institucional.


Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat