Dilluns, 30 de Maig de 2016
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Intervenció
Tauler d'anuncis
Urbanisme
Ordenances fiscals
e-BOP
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Adreça Ajuntament
CONVOCATORIES
TURISME
DESENVOLUPAMENT
 
Benvinguda Alcalde
 
Perfil del contractant
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
OBRES
SERVEIS
 
Calendari festiu
Festes
Festes Locals 2015
Festes Catalunya 2015
 
Alcanar Ràdio
Programació Diària
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
BORSA TREBALL EMMA
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
eban
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Ajuntament

  Tràmits i models sol·licituds
:: Sol·licitud reserva i cessió temporal de material divers de propietat municipal
:: Sol·licitud per a reserva de locals i edificis municipals
:: Sol·licitud tarja aparcament vehicles persones amb disminució mobilitat
:: Registre d'Unions Civils d'Alcanar
:: Model INSTÀNCIA
:: Sol·licitud certificat concordança-equivalència identificacions
:: Model sol·licitud GUAL PERMANENT
:: Sol·licitud autorització per ocupació via pública per obres
:: Sol·licitud certificat declaració innecessarietat llicència parcel·lació urbanística
:: Sol·licitud llicència de parcel·lació
:: Sol·licitud llicència constitució/modificació divisió horitzontal d'immoble
:: Model sol·licitud llicència de 1a ocupació
:: Model sol·licitud llicència per obres majors
:: Model sol·licitud llicència per obres menors
:: Model sol·licitud per instal·lació grua-torre
:: Model instància sol·licitud TALL DE CARRERS
:: Sol·licitud alineacions i rasants
:: Model actualització dades CENS ANIMALS DE COMPANYIA
:: Sol·licitud de cessió de terrenys
:: Model inscripció CENS ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
:: Model actualització dades CENS ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
:: Model inscripció CENS ANIMALS DE COMPANYIA
:: Model sol·licitud activitats ANNEX III
:: Model sol·licitud llicència ACTIVITATS INNÒCUES (règim de comunicació)
:: Model sol·licitud activitats RECREATIVES
:: Model comunicació habitatges d'ús turístic


 
TRANSPARÈNCIA
LIQUIDACIO 2015
 
Plànols i vialer
Cartografia
Vialer
Plànol Alcanar
Plànol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Registre entitats
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
PROGRAMA TV3
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
Tràmits
SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
Passeig Marítim
Port de les Cases d'Alcanar
Oficina de Turisme
Església Parroquial de les Cases d'Alcanar
Biblioteca Publica les Cases d'Alcanar
CAP de les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web