Dijous, 05 de Maig de 2016
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Intervenció
Urbanisme
Tauler d'anuncis
Ordenances fiscals
e-BOP
Bans de l'Alcaldia
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Adreça Ajuntament
CONVOCATORIES
TURISME
DESENVOLUPAMENT
 
Benvinguda Alcalde
 
Perfil del contractant
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
SERVEIS
 
Calendari festiu
Festes
Festes Locals 2015
Festes Catalunya 2015
 
Alcanar Ràdio
Programació Diària
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
BORSA TREBALL EMMA
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
eban
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Perfil del contractant

  GESTIÓ DE SERVEIS

A partir del 15/08/2010 tota la documentació relativa als procediments de licitació de l'Ajuntament d'Alcanar, es publicaran a la Plataforma Electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.


PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE CONTRACTACIÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA:

 Cliqueu damunt l'enllaç per accedir al web
 
LICITACIO CONTRACTE MIXT SERVEI-SUBMINISTRAMENT ACTUACIONS FESTES MAIG 2016

 TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
12/04/2016 (DIMARTS)
 
 
LICITACIÓ PÚBLICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS I DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE LES FESTES DE MAIG 2016 D’ALCANAR


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 24/03/2016, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, que han de regir el procediment de licitació pública per a la contractació de serveis i de subministrament de material i activitats complementàries de les Festes de Maig 2016 d’Alcanar.

04-04-2016 - Anunci al DOGC 
 
05-04-2016 - Anunci al BOPT


 


Prem AQUÍ per veure PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES FESTES MAIG 2016
 


Prem AQUÍ per veure PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES FESTES MAIG 2016
 


Prem AQUÍ per veure MESA DE CONTRACTACIO
 


Prem AQUÍ per veure DOCUMENTACIO SOBRE 1
 


Prem AQUÍ per veure SOBRE 2 (PROPOSICIO ECONOMICA)
 
TRANSPARÈNCIA
LIQUIDACIO 2015
 
Plànols i vialer
Cartografia
Vialer
Plànol Alcanar
Plànol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Registre entitats
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
PROGRAMA TV3
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
Tràmits
SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
Passeig Marítim
Port de les Cases d'Alcanar
Oficina de Turisme
Església Parroquial de les Cases d'Alcanar
Biblioteca Publica les Cases d'Alcanar
CAP de les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web