Dimarts, 24 de Maig de 2016
Alcanar Alcanar
MontsiÓ
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporaciˇ Municipal
Secretaria
Intervenciˇ
Tauler d'anuncis
Urbanisme
Ordenances fiscals
e-BOP
Reglaments i ordenances
TrÓmits i models solĚlicituds
Adreša Ajuntament
CONVOCATORIES
TURISME
DESENVOLUPAMENT
 
Benvinguda Alcalde
 
Perfil del contractant
GESTIË DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
SERVEIS
 
Calendari festiu
Festes
Festes Locals 2015
Festes Catalunya 2015
 
Alcanar RÓdio
Programaciˇ DiÓria
Dedicat˛ries
 
Enllašos
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
BORSA TREBALL EMMA
 
Georeferenciaciˇ Taula del SÚnia
 
eban
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre CÝvic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Hist˛rics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitect˛nics etc
 

 
áá
Ajuntament

  Corporaciˇ Municipal
 
REGIDORS/ES I GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'ALCANAR:


REGIDORS/ES ERC-AM:
N’ ALFONS MONTSERRAT ESTELLERAlcalde-President
Na Ma CARME NAVARRO BALADARegidora
EN JOAN ROIG CASTELLRegidor
En JORDI BORT JUANRegidor
Na IVETTE FIBLA COLOMARegidora
En JORDI MONFORT CALLARISARegidor
Na MERCÈ FISCHER CIDRegidora

REGIDORS/ES CiU:

N’  IVAN ROMEU HIERRORegidor
N’  FRANCISCO REVERTER SÁNCHEZRegidor

REGIDORS/ES PSC:
N' ALBERT ALARCÓN FIBLARegidor
N' AINA VALSELLS GALVERegidora

REGIDOR PP:
En JOSEP BELTRAN VALLSRegidor

REGIDOR CUP:
En XAVIER QUERALT QUERALTRegidor

 
REGIDORIES MUNICIPALS

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 322/2015, de data 15/06/2015, s'han designat les següents tinències d'Alcaldia:

ALFONS MONTSERRAT ESTELLER:

·         Cap de Personal
·         Regidoria de Cultura
·         Regidoria de Governació: Cap de Policia Local
·         Restants funcions reservades a l’Alcaldia


Ma CARME NAVARRO BALADA 

·         Regidoria d’Acció Social i Ciutadania
·         Regidoria d’Ensenyament
·         Regidoria de l’Escola Municipal de Música d’Alcanar (EMMA)
·         Regidoria de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques


JOAN ROIG CASTELL
 
·         Regidoria de Participació Ciutadana
·         Regidoria de Banda Municipal de Música
·         Regidoria de Joventut
·         Regidoria de la Gent Gran


JORDI BORT JUAN
 
·         Regidoria d’Esports
·         Regidoria de Salut
·         Regidoria de Medi Ambient i Medi Natural


IVETTE FIBLA COLOMA
 
·         Regidoria d’Urbanisme, Patrimoni i Ordenació del Territori
·         Regidoria de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis


JORDI MONFORT CALLARISA
 
·         Regidoria d’Hisenda
·         Regidoria de Turisme
·         Regidoria d’Empresa, Comerç, Indústria i Ocupació
·         Regidoria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca


MERCÈ FISCHER CID:

·         Regidoria de Festes
·         Regidoria de Mitjans de Comunicació


La delegació de matèries a favor dels regidors i regidores esmentats comportarà únicament les facultats de direcció i gestió de l’àrea corresponent i d’elaboració de propostes de resolució, però no inclou les facultats resolutòries que continuaran essent de l’Alcaldia, de la Junta de Govern Local o del Ple segons la distribució legal de competències i les delegacions efectuades per aquesta Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Alcanar, juny de 2015
.
27/06/2015 - Anunci al BOPT (delegació de regidories municipals)


 
COMISSIONS INFORMATIVES:

COMISSIONS INFORMATIVES: 

 

Comissió Informativa “Alcanar-Emprenedor"
(agricultura, ramaderia, pesca, turisme i dinamització econòmica

COMISSIÓ INFORMATIVA “ALCANAR SOSTENIBLE”
(urbanisme, patrimoni i ordenació del territori, urbanitzacions, brigada, medi ambient i medi natural)

COMISSIÓ INFORMATIVA “ALCANAR DE LES PERSONES”
(educació, acció social, salut, gent gran i escola municipal de música)

COMISSIÓ INFORMATIVA “ALCANAR ACTIU”
(esports, cultura, joventut, banda de música)

COMISSIÓ INFORMATIVA “ALCANAR PARTICIPATIU”
(participació ciutadana, festes i mitjans de comunicació)

COMISSIÓ INFORMATIVA “ALCANAR ADMINISTRACIO”
(hisenda, personal i governació)
.
27-06-2015 - Anunci al BOPT
 
DESIGNACIË TIN╚NCIES D'ALCALDIA

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 325/2015, de data 16/06/2015, s'han designat les següents tinències d'Alcaldia:

Na Ma CARME NAVARRO BALADA (1a tinenta d'alcalde)
Na MERCÈ FISCHER CID (2a tinenta d'alcalde)
En JOAN ROIG CASTELL (3r tinent d’alcalde)
En JORDI BORT JUAN (4t tinent d’alcalde)

Es fixa la data de sessió constitutiva de la Junta de Govern Local.

Es fixa la data de les sessions ordinàries per als dijous, a les 16.30h., amb la periodicitat que acordi el plenari de la Corporació.


Alcanar, juny de 2015 
REGIM INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS C└RRECS

El Ple d'aquest ajuntament, en sessió de data 25/06/2015, va aprovar les indemnitzacions per càrrec amb dedicació exclusiva i dedicacions parcials, així com el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la Corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part. S'estableix l'assignació econòmica de caràcter mensual per grup municipal, per tal d’atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial (per a més informació descarregueu-vos l'enllaç inferior).Prem AQU═ per veure l'acord del Ple, de data 25/06/2015
 
TRANSPAR╚NCIA
LIQUIDACIO 2015
 
PlÓnols i vialer
Cartografia
Vialer
PlÓnol Alcanar
PlÓnol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Registre entitats
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
PROGRAMA TV3
 
Serveis Agraris
Hist˛ria
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorol˛giques
 
Serveis Socials
TrÓmits
SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
 
FarmÓcies de GuÓrdia
 
TelŔfons d'interŔs
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
Passeig MarÝtim
Port de les Cases d'Alcanar
Oficina de Turisme
EsglÚsia Parroquial de les Cases d'Alcanar
Biblioteca Publica les Cases d'Alcanar
CAP de les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaša del Barranc
 
Serveis
└lbums
Enquestes
Cerca al web