Divendres, 30 de Setembre de 2016
Alcanar Alcanar
MontsiÓ
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporaciˇ Municipal
Secretaria
Intervenciˇ
Tauler d'anuncis
Urbanisme
Ordenances fiscals
e-BOP
Reglaments i ordenances
TrÓmits i models solĚlicituds
Adreša Ajuntament
CONVOCATORIES PERSONAL
TURISME
DESENVOLUPAMENT
 
Alcalde
Biografia
Contacte
 
Perfil del contractant
GESTIË DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
OBRES
SERVEIS
 
Calendari festiu
Festes
Festes Locals 2015
Festes Catalunya 2015
 
Alcanar RÓdio
Programaciˇ DiÓria
Dedicat˛ries
 
Enllašos
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
eban
 
Georeferenciaciˇ Taula del SÚnia
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre CÝvic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Hist˛rics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitect˛nics etc
 

 
áá
Serveis Socials

  TrÓmits
 
Relaciˇ de trÓmits per persones


Relació de Tràmits per Persones.
Programa d'ajuts de suport econòmic a les persones grans amb dependència
PNC. Pensió no contributiva per jubilació
PNC. Pensió no contributiva per invalidesa
Servei de centre de dia per a gent gran
Habitatges tutelats per a gent gran
Estades temporals per a gent gran discapacitada
Acolliment residencial per a la gent gran
Ajut per adopció internacional sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar
PUA. Programa d'ajuts d'atenció social a les persones amb disminució. SERVEIS
Programa per a l'adaptació o l'accessibilitat d'habitatges per a persones amb discapacitat per a l'any 2008
Serveis de residència per a persones amb disminució (psíquica o física)
Servei de llar residència per a persones amb disminució
Servei de Centre de dia d'atenció especialitzada per a persones amb disminució
Prestacions per a l'accés als serveis d'habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
Servei Social d'atenció precoç
PUA. Programa d'ajuts d'atenció social a les persones amb discapacitat. MOBILITAT I TRANSPORT
Prestacions derivades de la LISMI.Subsidi de garantia d'ingressos mínims (SGIM).
Prestacions derivades de la LISMI.Subsidi per a assistència de tercera persona (SATP).
Prestacions derivades de la LISMI.Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport (SMDT).
Prestacions derivades de la LISMI. Assistència sanitària i prestacions farmacèutiques (ASPF).
FAS. Fons d'assistència social.Vellesa
FAS. Fons d'assistència social. Malaltia
Ajudes econòmiques de caràcter social per als/per a les treballadors/res, beneficiaris/iàries i pensionistes del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar per a l'exercici de 2008
Dues beques de col·laboració per a tractaments arxivístics i documentals de fons documentals produïts per les entitats juvenils catalanes
Títol de família nombrosa/Carnet familiar
Prestació per al manteniment de necessitats bàsiques.
Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius
0- 3/0-6 anys. Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec.
Medalla Centenaria
Sol·licitud de prestacions econòmiques del Pla d'ajuda al retorn
Programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar
Sol·licitud de revisió de reconeixement de grau i nivell de dependència
Prestació complementària per a les persones pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació
Premi al millor cartell commemoratiu del 15 de maig, Dia Internacional de les Famílies
Ajuts a la formació especialitzada per a joves investigadors en matèria de joventut a Catalunya
Premis Nous Genis 2005
Ajut per part, adopció o acolliment múltiple, sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar
Reconeixement del grau de disminució
Sol·licitud d'acolliment familiar
Adopció internacional
Adopció a Catalunya d'infants amb necessitats especials
Adopció d'infants de Catalunya
Ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya i ajuts a la formació especialitzada per a investigadors i investigadores en matèria de joventut
Beques a iniciatives juvenils realitzades per grups de joves que, com a tals grups, no tenen personalitat jurídica.
Ajuts econòmics Clic, Fotoperiodisme Jove
Prestacions meritades i no percebudes
Reconeixement del grau de disminució (REVISIÓ)
Ajut econòmic de mesures de protecció integral contra la violència de gènere
Premi Joventut
Sala d'Art Jove
Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades
Beques per a treballs d'investigació
Estades de temps lliure per a dones amb filles i/o fills exclusivament a càrrec seu, residents al territori català
Premi a la millor imatge commemorativa del 8 de març, Dia Internacional de les Dones
Prestació a l'acolliment d'una persona menor d'edat tutelada per la Generalitat de Catalunya (família aliena acolliment simple/acolliment preadoptiu)
Prestació a l'acolliment d'una persona menor d'edat tutelada per la Generalitat de Catalunya (pròpia família)
Prestació a l'acolliment d'una persona menor d'edat tutelada per la Generalitat de Catalunya (família extensa)
Sol·licitud de Kafala
Beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els àmbits d'actuació del Departament d'Acció Social i Ciutadania
Prestació econòmica d'assistència personal i ampliació del nivell de protecció del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD). Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades
Complement per a titulars de pensió no contributiva que viuent en un habitatge de lloguer
Beques Carnet Jove Conecta't
PUA. Programa d'ajuts d'atenció social a les persones amb discapacitat. AUTONOMIA PERSONAL I LA COMUNICACIÓ
Oferiment de família col.laboradora per a estada temporal
Sol·licitud de reconeixement de condició de persona retornada
PIRMI. Renda mínima d'inserció (RMI)
Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció o acolliment múltiple


 
AccÚs als formularis de la Generalitat


Accés als formularis per realitzar el tràmits

 
GESTIO ECONĎMICA
Liquidaciˇ 2015
Pressupost 2016
Compte General
Llistat prove´dors 2015
 
PlÓnols i vialer
Cartografia
Vialer
PlÓnol Alcanar
PlÓnol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Registre entitats
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
PROGRAMA TV3
 
Serveis Agraris
Hist˛ria
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorol˛giques
 
Serveis Socials
TrÓmits
SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
 
FarmÓcies de GuÓrdia
 
TelŔfons d'interŔs
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaša del Barranc
 
Serveis
└lbums
Enquestes
Cerca al web