Dimecres, 30 de Juliol de 2014
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Intervenció
Tauler d'anuncis
Urbanisme
Ordenances fiscals
e-BOP
Bans de l'Alcaldia
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Adreça Ajuntament
 
Benvinguda Alcalde
 
Perfil del contractant
OBRES
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
SERVEIS
 
Calendari festiu
Festes
Festes Locals 2014
Festes Laborals 2014
 
Alcanar Ràdio
Programació Diària
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
Rutes de la Serra del Montsià
L'ENERGIA A CASA
 
RESULTATS PROCÉS SELECTIU TAG
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Perfil del contractant

  SERVEIS
A partir del 15/08/2010 tota la documentació relativa als procediments de licitació de l'Ajuntament d'Alcanar, es publicaran a la Plataforma Electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.


PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE CONTRACTACIÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA:

Cliqueu damunt l'enllaç per accedir al web
 
25-06-2014 - Anunci de licitació serveis de temporada guingueta La Martinenca

25-06-2014 - Anunci al BOPT

25-06-2014 - Anunci al DOGC

 
LICITACIÓ EXPLOTACIÓ SERVEIS DE TEMPORADA GUINGUETA PLATJA DE LA MARTINENCA

ANUNCI
 
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcanar, en sessió celebrada en data 20/05/2014, s’ha aprovat l’expedient, el plec de clàusules administratives Particulars i el plec de condicions tècniques que han de regir la concessió de l’explotació dels serveis de temporada a la platja de la Martinenca, del terme municipal d’Alcanar (any 2014), mitjançant procediment obert, per concurs públic i pel tràmit d’urgència.

Ateses les raons d’interès públic que concorren en la present licitació s’aplica la tramitació d’urgència en la tramitació de l’expedient i, conseqüentment, al tràmit d’informació pública, el qual es redueix a la meitat. A tal efecte s’obre un termini d’informació pública de quinze (15) dies, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació del present anunci al DOGC o al BOPT, per tal que s’hi puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que s’estimin convenients.

Així mateix s’anuncia a efectes informatius al Tauler d’Anuncis de la Corporació i al Perfil del contractant.

L’Alcalde,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 30 de maig de 2014


 


 
ANUNCIS APROV. PLECS CLÀUSULES

03-06-2014 - Anunci al DOGC

05-06-2014 - Anunci al BOPT
 
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES


Prem AQUÍ per veure els PLECS DE CLÀUSULES
 
Mapes
Cartografia
Vialer
 
Entitats
Entitats Esportives
Entitats Culturals
Entitats Socials
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
Serveis
Tràmits
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
Passeig Marítim
Port de les Cases d'Alcanar
Oficina de Turisme
Església Parroquial de les Cases d'Alcanar
Biblioteca Publica les Cases d'Alcanar
CAP de les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web