Dilluns, 21 de Abril de 2014
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Intervenció
Tauler d'anuncis
Urbanisme
Ordenances fiscals
e-BOP
Bans de l'Alcaldia
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Subvencions 2013
 
Benvinguda Alcalde
 
Perfil del contractant
OBRES
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
SERVEIS
 
Calendari festiu
Festes laborals 2013
Festes
Festes Locals 2014
 
Alcanar Ràdio
Programació Diària
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
Rutes de la Serra del Montsià
L'ENERGIA A CASA
 
CONVOCATÒRIA TAG
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Perfil del contractant

  SERVEIS
A partir del 15/08/2010 tota la documentació relativa als procediments de licitació de l'Ajuntament d'Alcanar, es publicaran a la Plataforma Electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.


PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE CONTRACTACIÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA:

Cliqueu damunt l'enllaç per accedir al web
 
LICITACIÓ SERVEI DE RISCOS LABORALS AJUNTAMENT D'ALCANAR

PERFIL DEL CONTRACTANT
 
Es fa saber que el proper dimarts, dia 11/03/2014, a les 11.00h., a la Sala de Juntes, es procedirà a l'obertura dels sobres 2 i 3 corresponents al servei per al desenvolupament de les activitats preventives de riscos laboralsde les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia i vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Alcanar.
 
 Alcanar, 7 de març de 2014 
LICITACIÓ EXPLOTACIÓ SERVEIS DE TEMPORADA GUINGUETA PL. LLUIS COMPANYS (2014)

Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data 21/01/2014, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen l’adjudicació de la concessió per a la instal·lació d’una guingueta de temporada a la Pl. Lluís Companys, d’Alcanar (exercici 2014)


PLEC DE CLÀUSULES GUINGUETA PL. LLUIS COMPANYS
 

5-02-2014 - Anunci al BOPT
 


ANNEX I - SOL·LICITUD DE PARTICIPACIO
 


ANNEX II - DECLARACIO RESPONSABLE
 


ANNEX III - PROPOSICIÓ ECONÒMICA
 
LICITACIÓ EXPLOTACIÓ SERVEIS DE TEMPORADA GUINGUETA AV. CONSTITUCIO (ZONA IES) - PERÍODE ESCOLAR 2014-2015

.
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data 28/01/2014, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen l’adjudicació de la concessió per a la instal·lació d’una guingueta a l'Av. Constitució-zona IES, d'Alcanar (període escolar 2014-2015).

06-02-2014 - Anunci al BOPT 


PLEC DE CLÀUSULES GUINGUETA ZONA INSTITUT (AV. CONSTITUCIÓ)
 


ANNEX I - SOL·LICITUD DE PARTICIPACIO
 


ANNEX II - DECLARACIO RESPONSABLE
 


ANNEX III - PROPOSICIO ECONÒMICA
 
LICITACIÓ EXPLOTACIÓ SERVEIS DE TEMPORADA PLATGES T.M. ALCANAR (2014)

...
La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió de data 21-01-2014, va aprovar inicialment el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regeixen la concessió de l'explotació dels serveis de temporada a les platges del terme municipal d'Alcanar durant l'any 2014. Es convoca concurs públic per a l'atorgament de les autoritzacions municipals per a l’explotació dels serveis de temporada de les platges del t.m. d'Alcanar per a l'exercici 2014.
.
Les persones interessades presentaran les ofertes, en sobre tancat, en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, en el termini de 15 DIES NATURALS comptats a partir del següent a la publicació de l’edicte en el BOPT (si l’últim dia del termini coincideix en diumenge o festiu es prorrogarà al següent dia hàbil).
  
Prem en l'enllaç inferior per descarregar els documents.

 

Clàusules administratives i prescripcions tècniques platges 2014
 

5-02-2014 - Anunci al BOPT (termini licitació)


 


ANNEX I (sol·licitud de participació)
 


ANNEX II (declaració responsable)
 


ANNEX III (proposició econòmica)
 
Mapes
Cartografia
Vialer
 
Entitats
Entitats Esportives
Entitats Culturals
Entitats Socials
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
Serveis
Tràmits
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
Passeig Marítim
Port de les Cases d'Alcanar
Oficina de Turisme
Església Parroquial de les Cases d'Alcanar
Biblioteca Publica les Cases d'Alcanar
CAP de les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web