Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Oberta la convocatòria d'ajuts per assistència a la llar d'infants d'Alcanar durant el curs 2019-2020

Oberta la convocatòria d'ajuts per assistència a la llar d'infants d'Alcanar durant el curs 2019-2020

| Educació

L'Ajuntament d'Alcanar ha obert la convocatòria d'ajuts per assistència a la llar d'infants d'Alcanar durant el curs 2019-2020 amb un pressupost de 41.000 euros.

L'objecte de les bases és regular el règim dels ajuts individuals per assistència a llars d'infants, per al curs 2019-2020, així com regular llur convocatòria, d'acord amb la competència en matèria d'educació de la normativa local i el previst a l'Ordenança General d'Atorgament de Subvencions de l'Ajuntament d'Alcanar.

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagen de realitzar l'activitat que en fonamenta l'atorgament, sempre que no estiguen afectades per cap de les prohibicions que estableix l'article 13 de la Llei de l'Estat 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.

A més, cal que tant l'infant com el pare/mare i/o tutor/a que tinga la pàtria potestat estiga empadronat/da al municipi d'Alcanar; l’infant ha de ser alumne de la llar d'infants situada al terme municipal i tenir una edat compresa entre els 0 i els 3 anys.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 19 de novembre de 2020.

Per tal d’evitar l’aglomeració de les persones sol•licitants d'aquests ajuts, el consistori recomana fermament sol•licitar de manera digital aquest ajut a través de l'aplicació idCAT Mòbil. 

>> Aquí s'explica com descarregar l'aplicació IdCAT Mòbil. 

>> Una vegada ja s'ha activat l'IdCAT Mòbil, es pot començar a tramitar la sol·licitud de l'ajut de forma digital a través d'aquest enllaç de la seu electrònica de l'Ajuntament.

En cas que siga impossible presentar la sol·licitud de manera digital, la documentació requerida haurà de ser presentada al Registre de l’ajuntament d’Alcanar, situat al carrer Generalitat núm. 10, a l’atenció de la Regidoria d’Educació.

>> La documentació necessària per a presentar la sol·licitud es pot consultar i descarregaren aquest enllaç de  la seu de transparència de l'Ajuntament. 

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar