Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Resultat de les votacions del Ple ordinari del 29 de novembre

Resultat de les votacions del Ple ordinari del 29 de novembre

| El Ple

La sessió plenària ordinaria del passat, 29 d'octubre, a les 20 h, va consistir en el debat i aprovació dels següents punts de l’ordre del dia:

0.- S'incorpora d'urgència un punt a l'ordre del dia: una moció del PSC a proposta del mateix grup polític.  S'aprova per unanimitat. 

1.- Proposta d'aprovació esborranys actes plens, de data 27/09/2018, 2/10/2018, 4/10/2018 i 18/10/2018. S'aprova per unanimitat. 

2.- Dació de compte decrets alcaldia (Del 2018-0717 fins al 2018-0922). Els regidors i regidores se'n donen per assabentats.

3.- Dació de compte de l'acord de la junta de govern local, de data 22/10/2018, de declaració de zona afectada per una emergència de protecció civil al tm. d'Alcanar, pels aiguats causats per la gota freda dels dies 18 i 19 d'octubre de 2018. Els regidors i regidores se'n donen per assabentats.  

4.- Dació de compte de la resolució d'alcaldia núm.2018-0828, de data 24/10/2018, de contractació de dues persones per atenció ciutadana amb relació als aiugats dels dies 18 i 19 d'octubre de 2018. Els regidors i regidores se'n donen per assabentats.

5.- Proposta d'aprovació del compte general exercici 2017. S'aprova per unanimitat. 

6.- Proposta d'aprovació inicial de l'ordenança fiscal núm.22 reguladora del preu públic per l'enviament del butlletí informatiu d'Alcanar. S'aprova per unanimitat. 

7.- Proposta d'aprovació de la sol·licitud d'adhesió al conveni marc per a la implantació d'un model integrat d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de Catalunya (registre únic). S'aprova per unanimitat. 

8.- Proposta d'aprovació de l'ordenança reguladora per la tinença d'animals de companyia i per la tinença d'animals potencialment perillosos. S'aprova amb els vots favorables de tots els grups municipal tret de la CUP que s'hi absté.

9.- Proposta d'aprovació dels requisits per a la inscripció i elecció de pubilles i hereus (infantils i/o grans).  S'aprova per unanimitat. 

10.- Moció d'ERC (RE 5713, 12/11/2018) a favor de l'absolució dels presos polítics. S'aprova amb els vots favorables de tots els grups municipal tret del PP que hi vota en contra.

11.- Moció de la CUP (RE 5852, 14/11/2018) per a la millora dels camins rurals del terme municipal d'Alcanar i per a la calendarització de les tasques de manteniment. No s'aprova. La CUP vota a favor. El PP, el PSC i el PDeCat s'hi abstenen. ERC hi vota en contra.

12.- Moció de la CUP (RE 5853, 14/11/2018) per a l'ús de gots i vaixella reutilitzables en els actes organitzats per l'ajuntament i en les festes municipals. S'incorporen canvis a la moció i s'aprova per unanimitat.

13.- Moció de la CUP (RE 5854, 14/11/2018) per informar del pressupost de festes al programa de festes. S'incorporen canvis a la moció i s'aprova per unanimitat.

14.- Moció d'ERC per la retirada del recurs d'inconstitucionalitat sobre l'impost català que grava el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissions d'elements tòxics a les centrals nuclears. S'aprova amb els vots favorables de tots els grups municipal, tret del PP i el PSC que s'hi abstenen.

15.- Moció del PSC (RE 6183/, 27/11/2018) per accedir als habitatges amb preus de lloguer justos i estables. S'aprova amb els vots favorables del PSC, el PDeCat i ERC. La CUP i el PP s'hi abstenen.

16.- Torn obert de paraules.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat